LogoHeader8 480px

Värdegrund

I alla sammanhang där människor möts i grupp behöver vi arbeta aktivt för demokratiska värderingar, jämlikhet och alla människors lika värde. Vare sig det handlar om skolan, vars styrdokument påvisar aktivt och förebyggande arbete, eller företag som vill ge sina medarbetare konkreta upplevelser och övningar för att främja arbets- och gruppklimatet, så har ni kommit rätt!

Jag som dramapedagog och -terapeut har mångårig vana av att leda grupper genom interaktiva övningar, rollspel och värderingsövningar för en upplevelsebaserad pedagogik, där en del av metoderna just går ut på allas medverkan och att alla blir sedda/hörda. Demokratiska metoder i sig själva alltså!

Ofta träffas vi flera gånger; 2-4 pass är vanligt för att få igång grupprocessen. Beroende på era önsemål kan vi sedan arbeta med allt från att medvetandegöra normer, fördomar och värderingar till att stoppa in teoretiska delar med gällande lagstiftning såsom diksrimineringslagen för att nämna något exempel.

 

Välkomna att höra av er för att förutsättningslöst diskutera upplägg och idéer!
Petra Skogsberg:0736427144

 

 Drama 8 300px