Konflikthantering

Konflikthantering spänner över ett brett fält och innehåller, när du beställer denna tjänst, allt från förebyggande arbete till att arbeta aktivt med att lösa en direkt konflikt. Att medvetandegöra hur man beter sig vid konflikter är förstås avgörande men lika viktigt kan vara att ta in information om de organisationer och det samhälle vi lever i för att förstå helheten i varför konflikter uppstår.

Att förstå mänskligt beteende och konflikter innebär även att synliggöra makt. Det kan också innebära att vi tillsammans tittar närmre på härskartekniker, som förstås ligger nära förståelsen av makt, och det kan även innehålla övningar kring normer och fördomar.

Denna tjänst är lämplig även om det inte finns direkta problem och konflikter i arbetsgruppen. Ibland kan det finnas underliggande mönster som direkt eller indirekt påverkar arbetets effektivitet.

Några av de metoder jag arbetar med är forumspel samt föreläsning och medling. Utifrån det aktuella behovet analyserar vi vad ni behöver bäst. Gällande forumspel och rollspel kan vi antingen använda färdiga rollspel som arbetsgruppen tar del av som publik eller som aktiva deltagare.
I min erfarenhet finns det dock oerhört mycket att vinna på att aktivt delta. Upplevelsebaserad pedagogik samt att träna för verkligheten är en superbra grund och syns på de fantastisk resultaten!
Image
Image
Image
Det är lätt att bli frustrerad och irriterad på allt och alla i perioder. Därför finns det förstås mycket att vinna på att medvetandegöra hur och varför konflikter uppstår.