Närvaro & Härvaro

Idag är det viktigare än någonsin att hitta sätt för att hantera den ökande stressen i samhället.
Vi jobbar sedan många år med flera olika tekniker för att hjälpa till på individnivå och gruppnivå. Det är ofta ett inslag i våra utbildningar och kurser, men även som enskilda kurser i just stresshantering.

Närvaro och härvaro - redan på ordens uppbyggnad hör vi att det handlar på något sätt om här och nu. Härvarande är ju lite det som Magnus, Brasse och Eva sjunger om i Fem myror är fler än fyra elefanter. "Där är där där man inte är.. Här är där, där man äär. [sic!] Och här har man alltid med sig." 

Det vi vill uppnå med stresshantering är att inte låta tankarna fara omkring okontrollerat.
Det är ju ofast tankar som stressar! Så att lugna sinnet, som vi gör med olika övningar och tekniker i det som även kallas mindfulness, är ett stort steg på vägen mot att klara stress.

Egentligen är mindfulness ett tillstånd vi alla kan ha upplevt redan flera gånger i livet. När vi är samlade till kropp och sinne, kanske i ett flow. Vi står lite utanför oss själva och betraktar oss och situationen vi är i.Det är också ett samlingsnamn för olika typer av tekniker för att uppnå detta tillstånd. Idag har begreppet mindfulness blivit något urvattnat men teknikerna och definitionerna är ändå desamma och inte desto mindre viktiga. Mindfulness återkommer i många olika filosofiska traditioner. Även i Norden har vi pratat om att kura skymning som ett sätt att låta sinnet vila och komma till ro, i samklang med den fallande natten, den stilla kvällen.

I slutändan är det ganska enkelt , det svåra ligger i så fall i uppmärksamheten och intryck utifrån samt hjärnans "natur" a.ka. the mind.  
I vår värld idag där inte bara vårt yrkesliv kräver oerhört mycket av oss, utan även tillvaron i stort förändras hela tiden. Det är många nya parametrar att förhålla sig till såsom politiska beslut, demografiska förhållanden, digitalisering, terrorattacker samt inte minst den senaste pandemin (Covid-19). Inte undra på att vi behöver hitta verktyg för inre stabilitet och kunna navigera lugnt och säkert genom yrkeslivet och även i det privata livet. 

Det ständiga övandet är en av hörnstenarna i mindfulnessteknikerna. Vi har massor av erfarenhet på området och vill gärna dela med oss av våra övningar och tankar!

Välkommen att ta kontakt för mer information! 

Image