Mänskligt samspel och bemötandets konst

Det är i mänskligt samspel och i mänskliga relationer vi blir till, detta trots den enorma digitala utvecklingen de senaste åren, Vi vet alla att det djupaste mänskliga finns i det som är viktigast för oss: våra mänskliga relationer, både personliga och andra. Att utforska olika sätt att agera och interagera är viktigt och särskilt för de som i sitt dagliga arbete möter många människor.
Det viktigaste är inte din roll utan hur du leder dig själv och andra, hur du handskas med konflikter och hur du accepterar både dig själv och andra som de är för att samspel och samarbete ska fungera på bästa sätt. 

 

Genom rollspel övar vi på det utifrån temat givna, till exempel svåra samtal, säljande samtal osv. 

Ett annat tema som ofta förekommer är kommunikation och maktspråk, till exempel härskartekniker.
Detta kan göras genom till exempel statusövningar. Det kan också innebära övningar kring normer och fördomar.

Alla som jobbar med människor kan ha behov av att se sin roll och arbetet man utför dagligen, utifrån. Det kan till exempel ske genom teambuilding: att se sig själv och sina kollegor med nya ögon kan vara ett sätt att driva arbetet framåt för att inte fastna i låsta roller och arbetssätt. Driva utvecklingen framåt. Det finns ju ingen motsägelse att både ha roligt och få nya insikter - snarare precis tvärtom!

 

Vad behöver er arbetsgrupp just nu? Vad är aktuellt?
Teman bestämmer ni och jag levererar workshops och utbildningar med interaktiva workshops, rollspel, forumspel, föreläsningar och en och annan mindfulnessövning som främsta verktyg.Upplevelsebaserade pedagogiska övningar med högsta kvalité.

Heldag, haldag, återkommande inslag varje eller varannan vecka på personalmötet - det mesta brukar kunna ordnas!

Välkommen att höra av dig eller er för att veta mer!

 

Image
Image
Image
Olika typer av interaktiva övningar som fungerar bättre än att bara prata och lyssna. Dessa varvas med föreläsningar och reflektioner för bästa resultat.