Mänskligt samspel och bemötandets konst

Det är i mänskligt samspel och i mänskliga relationer vi blir till., detta trots den enorma digitala utvecklingen de senaste åren, Vi vet alla att det djupaste mänskliga finns i det som är viktigast för oss: våra mänskliga relationer, både personliga och andra. Som Martin Buber skrev:

”Jag blir till i förhållande till Duet [...]. Allt verkligt liv är möte”.

Martin Buber

Att utforska olika sätt att agera och interagera är viktigt och särskilt för de som i sitt dagliga arbete möter många människor.
Det viktigaste är inte din roll utan hur du leder dig själv och andra, hur du handskas med konflikter och hur du accepterar både dig själv och andra som de är för att samspel och samarbete ska fungera på bästa sätt. 

 

Olika tjänster skräddarsys utifrån era behov.
Det kan till exempel handla om teambuilding: att se sig själv och sina kollegor med nya ögon kan vara ett sätt att driva arbetet framåt för att inte fastna i låsta roller och arbetssätt. Driva utvecklingen framåt. 

Det kan vara konflikthantering som är det tema ni helst vill arbeta med. Att ha förståelse för hur man handskas med både mindre och större konflikter och vilken konfliktstil man själv har är oerhört värdefullt. Det minskar stress om en vet hur en reagerar i olika situationer och med olika människor. När jag förstår grunderna för hur konflikter uppstår och vad som triggar igång samarbetssvårigheter (som kan vara namnet på en mindre konflikt eller ett finare sätt att uttrycka konflikten på) eller andra stridigheter kan jag lättare ta mig ur om jag har testat och tränat det innan.

Det kan också vara kommunikation och maktspråkAtt förstå mänskligt beteende och kommunikation innebär att synliggöra makt och makspråk, till exempel statusövningar. Det kan också innebära att vi tillsammans tittar närmre på härskartekniker, och det kan även innehålla övningar kring normer och fördomar.

Teman bestämmer ni och jag levererar workshops och utbildningar med interaktiva workshops, rollspel, forumspel, föreläsningar och en och annan mindfulnessövning som främsta verktyg.Upplevelsebaserade pedagogiska övningar med högsta kvalité.

Välkommen att höra av dig eller er för att veta mer!

 

Image
Image
Image
Olika typer av interaktiva övningar som fungerar bättre än att bara prata och lyssna. Dessa varvas med föreläsningar och reflektioner för bästa resultat.