Många konflikter skulle aldrig ha uppkommit om vi hade varit medvetna om hur vi faktiskt kan påverka oss själva och andra i en given situation. Vissa gånger kan vi behålla vårt lugn och vi dras inte med eller hamnar i affekt. Andra gånger hinner adrenaliet börja pumpas ut och reptilhjärnan reagerar innan vi vet ordet av.

 

Image

Helande Drama & Utveckling jobbar med konflikter främst förebyggande. Vi lär er tekniker, testar typiska konfliktsituationer som skulle kunna uppstå på er arbetsplats, lär oss om konfliktstilar och prövar alternativa gensvar genom att arbeta praktiskt på golvet. Det praktiska arbetet innebär att träna inför verkligheten genom bland annat rollspel och forumspel. 

Image

Hjärnan kan, som bekant, inte alltid skilja på fiktion och verklighet och det vi övar förstärks. När liknande situationer uppstår i verkligheten har vi en viss vana av att möta situationen eller personen med ett nytt uttryck.
Ni kan välja att boka en halv- eller heldag eller som ett återkommande tema under några veckors tid.

Image