Våra tjänster

Helande Drama & Utveckling erbjuder konsulttjänster för individ- och grupputveckling med drama, rollspel och mental träning som huvudsakliga verktyg.

Att uppleva och upptäcka sig själv på nytt och se sig själv och omvärlden med nya ögon är bland annat det skapande handlar om. Varaktig utveckling sker när hela människan engageras och berörs på alla plan.

Vill du veta mer, läs under respektive flik.