LogoHeader8 480px

Om företaget

IMG 3515 2
Petra Skogsberg
Helande Drama & Utveckling startades 2004 och drivs av mig, Petra Skogsberg. Oftast håller jag i kurser och uppdrag själv men samarbetar givetvis också med andra professionella kursledare.

Jag tror på det livslånga lärandet och att man aldrig är helt färdig som människa. Fast det är lite både och, lite dubbelt. Jag brukar säga att vi alla är ett "work - in - progress" och en "masterpiece" på samma gång. Vare sig det gäller personlig utveckling eller drama känner jag mig färdig och har därför breddat och fördjupat mig inom dessa båda fält i över 20 år.

Jag har gång på gång sett hur människor förändras och vågar ta nya kliv framåt i sin utveckling med hjälp av drama, mental träning och andra metoder jag använder mig av. Kliv som leder oss vidare till nya plattformar, nya utsikter och insikter. Men utveckling är för mig en resa hela livet igenom och det är härligt att vara på väg och dela den resan med andra och minnas Karin Boyes ord om att "vägen är målet".

Personligen har jag en varierande bakgrund, yrkesmässigt och genom de kurser jag gått.
Jag mediterar enligt zenbuddhistisk tradition sedan mer än femton år. Zen betyder meditation och handlar om att förstå och lära känna sig själv bättre. Meditation kan också handla om att bara vara och vara i kontakt med livet.

Jag är diplomerad dramaterapeut och har bakom mig längre utbildningar såsom fil.kand i teatervetenskap samt Speech and Drama (England).
Därutöver har jag läst universitetskurser i: dramapedagogik, dynamisk pedagogik, socialpsykologi, hjärnan och medvetandet, konflikthantering,
maskspel,Feldenkreismetoden, forumspel, improvisationsteater (K. Johnstone) m.m.