Vanans makt och att köra på autopilot

Kör du på autopilot i många situationer? Är dina vanor så inkörda att du ibland inte tänker på hur mycket vanans makt påverkar dig i ditt liv? Svaret är troligen ja eftersom det underlättar att inte behöva tänka på hur och vad vi gör i olika situationer. Det är en hjälp för hjärnan att inte behöva sortera alla val vi har varje dag. Du borstar tänderna, klär på dig, cyklar till jobbet eller skolan. Situationer där vanor underlättar för just de momenten.

Andra gånger skulle det underlätta för oss att distansera oss från vanorna och finna nya förhållningssätt. Kanske går auto-piloten igång och du skäller på barnen av bara farten? Eller irriterar dig på samma sak hos en vän eller kollega?
Just tankebanor, känslouttryck och handlingar/beteenden tjänar på att granskas och förändras kontinuerligt. Gör vi inte förändringen själva så tvingas vi ofta ändå av livet att justera och förändra i smått och stort.

Kanske har du medvetet försökt förändra ditt beteende eller dina känslor i en situation eller i en relation. Plötsligt en dag infinner sig en helt ny reaktion mot vad du hade tänkt. Du blir förvånad över att inte längre känna på samma sätt. Hur uppfriskande är inte det?!

Att bli medveten om dina vanor är första steget. Att förändra är nästa.

Du har säkert hört en del förut; ta en ny väg till jobbet, tänk i nya tankebanor eller känn känslan fullt ut men reagera inte på den. Små saker kan leda till nya goda ringar på vattnet.  Här är en övning för dig som vill titta närmare på dina vanor och hur du tar makten över hur du vill att de ska se ut.

1. Gör en lista över saker du gör varje dag. Det kan handla om småsaker som hur du gör din frukost till hur och när du använder sociala medier. Eller hur du reagerar på samma sätt när du hör din vän eller kollega prata med dig.

2. Välj en av vanorna på listan och gör den mer uppmärksam under en veckas tid.

3. I slutet av veckan kan du sätta dig ner och ostört gå igenom följande frågor.
Slappna av, andas lugnt och djupt, titta på den vana du valt:

- Vad utlöser denna vana?

- Hur känner jag mig när jag agerar enligt denna vana?

- Hur reagerar andra människor på mig när jag agerar enligt denna vana?

Kanske kan denna övning få dig att se på den aktuella vanan med nya ögon och i ett nytt ljus? Kanske kan du ändra något litet, vilket ger effekt på hur du ser på dig själv och din omvärld och på så vis skapar nya vanor. Testa!

 

 

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg