Sympati / antipati samt konflikter

Känslor är något vi har men dessa säger inte nödvändigtvis något om vilka vi är. Eller vilka andra är. Känslor kan föra oss än hit och dit och spela oss riktiga spratt ibland. Vi gillar någon och ogillar någon annan. Hur lätt är det inte att pendla mellan sympati och antipati. På förenklat psykologispråk skulle sympati kunna förstås som de egenskaper vi känner igen från oss själva i andra. Samt de egenskaper vi ännu inte upptäckt i oss själva men som vi helt överför och beundrar i projicerad form hos andra människor. Antipati är förstås känslor som innebär att vi inte tycker om de egenskaper vi möter. Ofta är dessa egenskaper vi ser, sidor som vi ogillar hos oss själva.

Alla som någon gång funderat i dessa banor tycker inte detta är någon nyhet. Det intressanta är dock vad som händer om vi prövar att ifrågasätta våra känslor och höjer oss lite över dem. Det kan kännas oerhört frustrerande och mindre lätt eller ovant (observera min formulering här!) att börja tänka i andra banor om en medmänniska, särskilt i en låst relation. Eller i ett möte där du har bestämt vad du tycker och tänker. Faktum är att hjärnan inte så gärna ändrar sig – har du en gång bestämt dig för att gilla/ogilla någon så kan det vara svårt att ändra den uppfattningen. (K.Gospic, Metro, 2015)

Ett experiment som är intressant för att ändra en relation i positiv riktning handlar om att tänka på det mest positiva med den person du känner irritation emot. När du börjar ändra fokus händer något i mötet. På något sätt försvinner något av låsningen och personen ifråga känner av det – oftast rent omedvetet då förstås – och visar nya mer sympatiska sidor. Det kan verka lite som magi…

Fast då har du redan kommit en bit på vägen om du lyckas fokusera en längre stund på den andres positiva egenskaper. Det kan krävas några försök och även de gånger vi försöker skärskåda oss själva och inte enbart fastna i projektioner om den andre kan vi tycka att den andre ”har fel” eller ”gör fel.” Ibland kan det vara såpass svårt att det enbart går en kort stund i själva mötet. Ibland kan det tvärtom vara lättare att tänka på något positivt han/hon sa eller gjorde just idag, när du väl är hemma och tänker tillbaka.

Med ständig övning kan du dock komma en bit på väg och det är såpass spännande att se vad som faktiskt kan öppna sig så jag hoppas du testar!

  glad ledsenPositiva och negativa känslor projiceras lätt ut mot andra och upplevs som sympati och antipati. I drama blir detta extra synligt då vi använder oss av teatermasker...

Petra Skogsberg

Skriven av : Petra Skogsberg