Sträck på dig - det hjälper!

Du som har läst min allra första blogg Boosta ditt självförtroende har hört det förut: att kroppen påverkar psyket och vice versa. Du har kanske märkt det i ditt eget liv och läst om det på fler ställen.
För visst är det intressant att se hur kropp och psyke hänger ihop! Det räcker att sträcka på sig och dra in hakan för att upptäcka att du blivit mer centrerad även i ditt psykologiska jag. Så att säga. Vilket i sin tur påverkar känslan av - i bästa fall- större närvaro och kraft i dig själv. Eller åtminstone att du känner dig mer centrerad.

I den nämnda bloggartikeln handlade det om hur Amy Cuddy och hennes forskarteam kommit fram till högstatus poser vs lågstatus posers betydlese för självförtroende och självkänsla. Dominans och underkastelse kan det också kallas, och är förstås lika vanligt bland djuren. Den som visar sig starkast/störst osv har högre rang.

En vanlig övning i drama går ut på att just testa olika kroppsspråk utifrån dominans och underkastelse och många tillstår att de känner sig mer hemma och bekväma i vissa av positionerna än i andra. Vilket har med självbild och vanor att göra för det mesta. Oavsett är det lärorikt att utvidga sitt register för sätt att uttrycka sig på.

Att påminna sig om att en faktiskt har viss makt att påverka hur en känner sig är viktigt och bra för alla. Som empowerment och för att bryta negativa tillstånd.
Men visste du att din hållning även kan hjälpa dig att ändra inte bara din självbild och bryta det tillstånd du befinner dig i? Din hållning kan få dig att minnas saker på olika sätt, dvs med mer eller mindre positiv eller negativ laddning.

I ett forskningsexperiment fick deltagarna sitta i uppsträckta respektive nedsjunkna positioner och återkalla negativa och positiva minnen varpå de sedan bytte position. Hela 86% vidhöll att det var lättare att återkalla positiva minnen när de satt raka i ryggen.*
En människa är betydligt mer komplex än bara sina tankar eller bara sina känslor, eller ens de fysiologiska processer som pågår i kroppen. Men att utforska nya kroppshållningar och bryta kroppsliga vanor kan helt säkert medföra nya upplevelser av just den bild en har av sig själv.

Redan här och nu kan du testa just rak hållning och påminna dig om hur och när du sjunker ihop och varför. Det är inte bara coremusklerna som behöver tränas i den fysiska kroppen; även psykologiska mönster behöver tänjas och förändras. Vi är en helhet. Lägg till övningar som har med djupandning att göra, eller ta mer plats kroppsligt. Låt din röst göra sig hörd på nytt sätt och lägg märke till hur andra uppmärksammar det du säger på nytt sätt. Eller gå en dramakurs!

 

* Erik Peper, https://biofeedbackhealth.org

Social Dominance OrientationI djurvärlden är dominans-underkastelse i kroppsspråket ett viktigt sätt att uttrycka sig på och visa på vem som bestämmer.

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg