Skippa botoxen!

Nu undrar du kanske vad denna rubrik har att göra med drama och kommunikation. I flertalet bloggartiklar har temat här varit att kroppen och kroppshållning påverkar hur vi känner oss, till exempel i den senaste; Sträck på dig - det hjälper!
Men vi påverkas ju inte bara av de processer som pågår i oss själva utan lever i växelverkan med yttervärlden. Att spegla oss i andra odlar inte bara empati och inlevelse, i bästa fall, vi ”blir också till” genom att spegla oss och mötas och bli mötta. (Se t.ex. Martin Buber) Ansiktet och våra ansiktsuttryck ligger förstås nära till hands att tänka på när det gäller att visa känslor. (Här skulle förstås kunna invändas att ansiktet, precis som masker, både kan användas till att visa känslor lika mycket som att dölja dem. Till viss gräns.)

I ett experiment jämförde man kvinnor som injicerats med botox med kvinnor som gjort annan typ av antirynk behandling. *
Dessa två urvalsgrupper fick sedan titta på svartvita fotografier, föreställandes människors ögon och området precis runt omkring. De fick endast se detta begränsade område och ombads att sätta ett namn på den känsla som dessa ögon uttryckte. Eftersom fotona uttryckte just detta. DE hade flera förslag att välja mellan och kvinnorna med botoxinjektioner hade i allmänhet 7% svårare att lösa uppgifterna än de andra kvinnorna.

Anledningen till att det blir svårare att läsa och avkoda subtila känslosignaler är för att vi mimar och imiterar andra människors uttryck. Det går snabbt – endast en tredjedels sekund! Så vi märker inte ens att vi gör det men likväl har detta betydelse förstås om vi med botox i ansiktet inte kan imitera på samma sätt. Detta då botox förstås är ett nervgift som förlamar musklerna en tid.

Att det kan ge upphov till färre känslor av oro och depression, då botoxen eliminerat orosrynkor o.dl. – ja det är en annan studie och en annan story… Frågan är förstås vad som är viktigast för oss. Forskaren David Neal får avsluta detta inlägg med förljande ord: "Det är rätt så ironiskt - folk använder ju botox för att fungera bättre i sociala situationer. Du kanske ser bättre ut, men du kanske inte kan läsa av andras känslor lika bra."

pexels photo 207585Botox kan hindra dig att läsa av andra människors känslor korrekt. Är det värt det?

* David Neal och Tanya Chartrand, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550611406138

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg