Hur kroppsspråkar du?

Att kroppsspråka är ett nytt bra verb för det vi faktiskt gör med oss själva och varandra hela dagarna. Kanske har du redan hört att det mesta vi säger till varandra sker med just kroppsspråket och mindre med ord och röst. Detta fördelas lite olika beroende på sammanhang förstås. Många saker vi gör med kroppsspråket återfinns även i uttyck som att 'hålla huvudet kallt' (se längre ner i texten för hur vi håller huvudet..) eller 'stå med fötterna på jorden' (vilket kan tala om hur centrerade och grundade vi är, vilket också syns).

Kroppspråket är verkligen ett språk vi skulle kunna medvetandegöra mera. Inte bara för att det skulle kunna underlätta vår kommunikation utåt, utan även som ett sätt att förstå oss själva mer på. Eller för att må bättre samt för att se mer självsäkra ut - och till slut faktiskt känna oss mer säkra.

I min första blogg Boosta självfötroendet med enkla övningar skrev jag om hur vi faktiskt kan boosta oss själva att känna oss lite säkrare. Samt innefattar det förstås även det mentala. Vad vi tänker och säger till oss själva med ord är viktigt att uppmärksamma. Ja för du lyssnar ju...skulle man kunna säga. Kroppens koppling till knoppen och vice versa samt vilket som är viktigast och påverkar mest är svårt att veta; it goes both ways är ett uttryck som passar här.

Men låt oss testa några enkla övningar där du kan uppmärksamma ditt kroppsspråk.

Det mest uppenbara är förstås hållningen. Självklart har du uppmärksammat detta i ditt liv; hur din hållning påverkar på ett väldigt konkret och direkt sätt både hur du ser på världen och också hur du uppfattas. Bara att rulla bak axlarna och tänka på uttrycket om 'medaljen på bröstet' gör mycket för hur vi faktiskt tar plats i oss själva och i världen.

Hur håller du huvudet? Är hakan indragen och vilar avspänt på halsen och de högsta kotorna?
Nästa gång du lyssnar på någon, pröva att skjuta fram huvudet lite mer samt luta dig framåt. Hur påverkar detta ditt lyssnande?
Huruvida du håller huvudet framskjutet eller indraget kan spegla en del av dina psykologiska processer och kanske även hur du vill framstå. Dock, liksom allt annat i livet, ändras både dina inre processer och ditt sätt att se dig själv och omvärlden hela tiden...

Dra sedan tvärtom in hakan och luta dig lätt bakåt och lägg märke till hur du lyssnar på ett annat sätt och kan utåt framstå som ointresserad. Luta dig bakåt och knäpp händerna bakom nacken. Sätt dig och titta på en show/teater eller under ett möte. Lägg märke till både hur du själv känner dig, hur intresserad / ointresserad du känner dig efter ett tag i det som framförs/pågår. Lägg även märke till hur andra människor beter sig eller verkar påverkas av din attityd. För det gör de, om än omedvetet.

Det kan också vara intressant att lägga märke till hur du håller huvudet för om du är centrerad eller alltför anpassad till omvärlden.

Ett sista tips som du kan ha stött på förut handlar om spegling. Eftersom spegling görs omedvetet som ett sätt att visa och känna sympati kan detta även användas medvetet som ett sätt att skapa rapport och kontakt. Du härmar helt enkelt en del av vad den andre personen visar, kanske inte allt och gärna obemärkt. Inom loppet av endast en halv minut har det i forskningsförsök visats att vi känner större samhörighet och gemenskap med den vi speglar. * Värt att tänka på vid viktiga möten och arbetsintervjuer, där vi vill göra ett gott intryck.

* Tidningen Kollega nr 8/2016

spegling obamaSpegling mellan människor i samförstånd kan ibland vara ganska uppenbart...

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg