Kroppens betydelse för att fatta (bra) beslut

I bloggarna på denna sida återkommer jag ofta till hur kropp och själ hänger ihop. Eller för all del kropp och knopp.

Bland annat har jag återkommit flera gånger till vikten av att sträcka på sig samt hur kraftfulla positioner kan hjälpa dig att känna större självförtroende. (Kraftfulla poser är också det som ofta kallas för högstatus poser - ofta tecken på känsla av egenmakt. Men det kan också handla om hög status gentemot andra, mer hierakiskt sett alltså. Läs första bloggen för djupare förståelse av detta begrepp: Boosta ditt självförtroende)

Men att ha FÖR mycket kraft och makt/ egenmakt kan vara knepigt då du ska ta beslut. Åtminstone om du vill ta ett bra beslut och om du vill vara öppen för att ta in ny information och inte sitta fast i vad du TROR är rätt beslut. De flesta vill nog ta beslut som gör att en är öppen för ny information så att beslutet blir bra för alla som påverkas av detta. En studie* visade att kraftfulla och expansiva gester gjorde att människor bara tog in information som passade in i deras tänkande kring det beslut de ville ta. Däremot, när människor i samma studie intog mer neutrala positioner och poser, var de mer benägna att ta in all info som kunde hjälpa dem i beslutstagandet. Ibland kunde det handla om skillnaden mellan en knuten hand och en vilande öppen handgest för att se skillnader i beslutsfattandet.

Referenser och kopplingar efter studien drogs till hur bankmän ibland inte tagit in ny och viktig information, vilket hade kunnat förhindra en del bankkriser. Att många människor med stor känsla av makt (socialt eller i form av personlighet och egenmakt) inte tar in viktig information, borde vara oerhört intressant för alla och inte minst för människor i ledarposition.

Som privatperson kan det vara intressant att fundera på hur vi tar beslut i största allmänhet. Att våra fysiska uttryck, vårt sätt att röra oss och de poser vi intar inte bara visar något om hur vi är/känner oss står ganska klart. Men att vi dessutom kan påverka oss själva och andra runt omkring oss genom att medvetandegöra och förstå kroppsspråk och poser är ett oerhört intressant område att utforska mer! Ett område som intresserar mig väldigt och som jag arbetar med i mötet med kunder och klienter.

Även inom NLP är gester och positioner ofta förekommande i övningar. Att till exempel kliva in och ur olika fysiska platser på golvet kan hjälpa till att förstärka och/eller ändra perspektiv. 

Ett tips nästa gång du står inför att fatta beslut som känns viktigt: tänk ut och bestäm minst två olika platser i rummet. Tänk hur det skulle kännas i kroppen och magen (magkänslan) på det ena stället. Ställ dig däefter på den andra platsen, allt medan du känner in hur det andra beslutet skulle kännas i kropp och mage. Vill du så kan du även testa att inta högstatus poser innan du går till de olika platserna i rummet. Samt givetvis vad du känner om du har öppen eller sluten hand på de olika positionerna. Värt att testa något nytt, ha ett öppet sinne och se vad som händer! Lycka til!

 

maxresdefaultAtt ha en känsla av egenmakt och makt i största allmänhet kan vara bra, men om det innebär att du ständigt uttrycker hög status kan det innebära att du inte är beredd att ta in ny information. Något som kan vara direkt dåligt vid viktigt beslutstagande!

 

* Referens: Empower my decisions: The effects of power gestures on confirmatory information processing

 

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg