Hur känns det att uppskatta varje ögonblick?

Oktober är snart slut och novembers grådis och mörker närmar sig. Förresten stop! Läste du ordet grådis? Det är lätt att glömma hur vackert det kan vara, grådis och dimma en tidig morgon, eller nakna trädstammar mot himlen. Doften av multnande löv och mossa i skogen.
För det var ju det denna blogg skulle handla om. Hur vi inte kan vänta på att det ska bli bättre runt nästa hörn. ”Om jag bara hade det och det i mitt liv… om det bara vore jul nån gång… om jag bara vore lite lyckligare…”
Det finns många om i våra liv. Men forskningen visar att det är tvärtom – var glad här och nu så kommer det andra sen. Ofta av sig självt och på köpet. *

Sen förstås… komma till ro i höstdunklet och senare vinterdvalan är ju bara nyttigt. (Om vi bara kunde omfamna lugnet lite mer i detta hektiska samhälle.)

Jag återkommer ofta till nuet och att tillämpa mindfulness på litet och stort, både i mina bloggar, i workshops och i skolan med elever. Just detta att uppskatta det som är i nuet istället för att vänta på nåt ’bättre’ bakom nästa hörn.

Häromdagen lärde jag mig en övning som jag gärna lär ut och berättar om. Den gick ut på att vi, genom att ställa frågor till oss själva kan komma närmare oss själva, i en slags inre dialog och fråga till självet om man vill.
Övningen gick till så att vi ombads sitta mitt emot varandra två och två. En väldigt kort, av ledaren ledd, meditation och sedan skulle den ena partnern fråga den andre: ”Hur känns det att uppskatta varje ögonblick?” Under 5 minuter var det den enda frågan som fick ställas. Inga andra instämmande ljud eller hummanden. Bara ett lyssnande i första hand och ett inkännande för när det var dags att upprepa frågan igen. Den som fick frågan började då öppna sig mer och mer. För många började det ofta med ”ja nu är jag ju inte alltid närvarande” eller ” Ja det få gånger jag lyckas uppskatta varje ögonblick” osv. Men efter ett tag kom man närmre både själva innehållet i frågan och närmare både sig själv och partnern. Snart var det just det innevarande ögonblicket som blev det viktiga. Här och nu, ingen annanstans. Jag ser dig, jag ser mig själv, vi möts.

Kanske något lättare att göra med någon annan. Men principen är densamma; stanna och stoppa till exempel tankarna som snurrar och bara vara i ögonblicket som är. Du kan ju börja redan idag med att fråga dig detsamma: Hur känns det att uppskatta varje ögonblick?

 

20171024 112124Sven-Bertil Bärnarps seriestrips är ofta väldigt talande. Så även den här om hur vi alltid är på väg mot något annat och något vi tror är bättre.

 * The Happiness Advantage, Shawn Achor (Virgin books, 2010)

 

 

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg