Drama som metod

Drama som metod

Detta blogginlägg handlar om hur drama kan användas som metod.

En del frågar ibland om teater och drama är samma sak. Vissa andra har en förutfattad mening om drama och tror människor hoppar runt i jerseykläder utan någon direkt tanke eller intention. Den uppfattningen kunde inte vara mer felaktig. Därför tänkte jag att en bloggartikel om ämnet kunde reda ut detta lite.

Först och främst är drama som livet självt - brokigt, levande, mångfasetterat. Det går att använda dramaövningar och metoder på flertalet sätt för att belysa och se ett ämne/ problem/ dilemma på nytt sätt. Och drama används alltid med ett bestämt syfte.
En del människor tänker att drama är detsamma som teater. Enkelt förklarat är teater något som visas upp medan drama är vägen dit. Teater behöver en publik medan drama är övningar som kan leda till teater men inte alltid gör så. Drama kan som bekant även vara en genre när du till exempel väljer film eller litteratur.

Så hur och när ska du ta hjälp av mig som dramapedagog och -terapeut, eller någon annan i samma bransch? Frågan är snarare det motsatta: Vad behöver du hjälp med? Vad kan drama INTE användas till? Dramaövningar görs i ett bestämt syfte och används i många vitt skilda sammanhang; konflikthantering, presentationsteknik, retorik, säljutbildningar, ledarskap, lärarutbildningar, vårdpersonals bemötande, teambuilding, handledning, organisation- och affärsutveckling...you name it!
Metoderna varierar utifrån det resultat man vill uppnå och de jag arbetat med märker att det inte är så obekvämt som man kanske föreställde sig. Visst kan det ändå hända att någon eller några rör sig utanför sin komfortzon, men bara tillräckligt för att få nya insikter och beteenden som kan införlivas i det vardagliga livet - vare sig det är på det privata planet eller i din yrkesroll!

Som dramapedagog ser jag ofta mig själv och andra som del av ett dagligt drama och iakttar mänskligt samspel. Kommunikation innehåller oftast dialoger men allt det som inte sägs är också en del av det ni förmedlar till varandra; blickar som utbytes, sättet en kollega talar till dig på, rastlösheten som ligger under ytan på ett möte, mobilen som åker fram under samtalet eller liknande. Alla små och stora företeelser innehåller många komponenter som är intressanta att "bryta ner" och studera.
Samspelet, statusväxlingarna, eventuella bakomliggande tankar och känslor, ja sättet att interagera är viktigt att förstå och se saker ur nya synvinklar.

Ta till exempel just statusväxlingar. De genomsyrar nästan allt människor gör och säger. Det kan översättas med maktspel eller dominans och underkastelse. (Även om dessa ord bara beskriver till viss del dess innebörd.)
Vi har alla inneboende förståelse för hur vi människor dominerar eller underkastar oss. Att uppmärksamma det och använda sig medvetet av detta kan vara den lilla skillnaden som gör skillnad. För ditt ledarskap, för en presentation, för ditt kroppsspråk, för dina nära relationer, för ditt självförtroende. 

Drama och teater uppmärksammar oss på processer som sker både i rummet mellan människor samt även medvetandegör inre tankar och känslor. Professor Betty Jane Wagner säger: "Man stannar sällan upp och begrundar vad som sker i verkliga livet, men i dramat skapas utrymme för detta."
Reflektion är dessutom en riktig bristvara i vår samtid. 

Att livet är som en teater eller ett drama visste även Shakespeare på sin tid och hans välkända citat får avsluta denna blogg:

"Hela världen är en scen,
och alla män och kvinnor bara spelare.
De har sina utgångar och sina ingångar.
Och en man i sin tid spelar många delar."

(Som ni behagar, William Shakespare)

Välkomna att ta kontakt och ta reda på hur vi kan hjälpa er framåt! Boka ett samtal eller möte förutsättningslöst idag!

Kontakta oss här!

Authors

Petra Skogsberg

Petra Skogsberg