Helande Drama

Att agera som om...

Denna blogg är en slags fristående fortsättning på föregående bloggartikel - hur vi kan använda drama som metod.

Vi behöver alla då och då ta till olika verktyg för att må bättre, lösa knutar i våra relationer, få struktur och organisera vår tid bättre, eller vad det nu än må vara.

Det slår mig väldigt ofta hur mycket jag själv kan påverka min upplevda del av verkligheten; framför allt i hur jag mår bra och känner mig mer grundad, stark, centrerad.

Det ena är hur vi tänker och det andra är hur vi agerar. En skulle också kunna tala om att arbeta inifrån och ut (tankar och ord formar hur jag ser på tillvaron) eller utifrån och in (biokemiska processer som i sin tur påverkar känslor och händer när vi använder kroppen för att stärka och göra oss mer resursfyllda såsom att sträcka på oss/använda högstatusspråk/ agera som om vi var i det önskvärda tillståndet).

Så vad vi tänker om oss själva och en given situation blir färgat av orden i vår inre monolog eller säger utåt. Om du märker att du inte kommer förbi de hinder tankarna säger finns, pröva då att fråga dig: ja men OM jag visste,

Läs mer

Besvärliga människor - eller hur du skapar mellanrum i konflikter

Besvärliga människor, finns det? En något annorlunda titel på denna blogg, för egentligen tror jag ju inte på att en enda människa kan sägas vara bara det ena eller andra. Ingen människa är stöpt i enbart en viss form. Människor är komplexa varelser med både bra och mindre bra sidor. Dessutom beter sig ingen på samma sätt i alla sammanhang.

Samtidigt tenderar en del människor att oftare hamna i konflikter än andra och skapa dramatik omkring sig. Men det finns inget vi och dem – nästa gång kanske det är du som utgör den besvärliga personen som har svårt att ge med dig och jämka?

Vad kan du göra om du befinner dig i en direkt konfliktfylld situation, antingen på jobbet eller i privata relationer? Det första är att ta ett steg tillbaka och se dig själv och den andra utifrån eller ovanifrån. Det kanske inte är läge att se vare sig dig själv eller den andre med empati om konflikten är överhängande och du har fastnat i ett ”jag- har- rätt-du- har- fel”- tillstånd. Men att skapa lite mellanrum och ta ett steg tillbaka kan göra att vi inte blir lika känslostyrda och därför inte triggas lika lätt.

Ibland

Läs mer

Nya vägar ur konflikten

I helgen som gick var jag på kurs med temat konflikthantering genom DRACONmetoden. (DRAma CONflict som är en metod som använts och utvärderats på flera ställen i världen i gemensamma projekt, förankrade i forskning.) Vi var nästan alla dramapedagoger, vilket innebar att vi alla var vana vid det "språket" och att använda kroppen för gestaltning.

Många av övningarna var bekanta för oss, till exempel bygga statyer eller göra en frusen bild; nu med fokus konflikter förstås. Att kroppsspråket är viktigare än det talade ordet i många avseenden är inget nytt påstående. Men att det så omedelbart kan förmedla känslor, både inåt mot oss själva, och utåt som signaler mot andra är starkt och ofta berörande.

En bild som fastnade på näthinnan var de statyer där vi hade ombetts att göra en bild/staty enligt följande: Person A gör en frusen gest som visar att hen är i en omdelbar konflikt. B gör en respons och ett svar på detta. C är observatör av person A och B. När dessa är klara och står i frusna poser som uttrycker ilska, smärta, upprivenhet och ibland fysiskt gemäng, ska C ändra och trappa ner konflikten genom att ändra 3 gester totalt hos de två

Läs mer

Sympati / antipati samt konflikter

Känslor är något vi har men dessa säger inte nödvändigtvis något om vilka vi är. Eller vilka andra är. Känslor kan föra oss än hit och dit och spela oss riktiga spratt ibland. Vi gillar någon och ogillar någon annan. Hur lätt är det inte att pendla mellan sympati och antipati. På förenklat psykologispråk skulle sympati kunna förstås som de egenskaper vi känner igen från oss själva i andra. Samt de egenskaper vi ännu inte upptäckt i oss själva men som vi helt överför och beundrar i projicerad form hos andra människor. Antipati är förstås känslor som innebär att vi inte tycker om de egenskaper vi möter. Ofta är dessa egenskaper vi ser, sidor som vi ogillar hos oss själva.

Alla som någon gång funderat i dessa banor tycker inte detta är någon nyhet. Det intressanta är dock vad som händer om vi prövar att ifrågasätta våra känslor och höjer oss lite över dem. Det kan kännas oerhört frustrerande och mindre lätt eller ovant (observera min formulering här!) att börja tänka i andra banor om en medmänniska, särskilt i en låst relation. Eller i ett möte där du har bestämt vad du tycker och tänker. Faktum är att hjärnan

Läs mer