LogoHeader8 480px

Helande Drama

Nya vägar ur konflikten

I helgen som gick var jag på kurs med temat konflikthantering genom DRACONmetoden. (DRAma CONflict som är en metod som använts och utvärderats på flera ställen i världen i gemensamma projekt, förankrade i forskning.) Vi var nästan alla dramapedagoger, vilket innebar att vi alla var vana vid det "språket" och att använda kroppen för gestaltning.

Många av övningarna var bekanta för oss, till exempel bygga statyer eller göra en frusen bild; nu med fokus konflikter förstås. Att kroppsspråket är viktigare än det talade ordet i många avseenden är inget nytt påstående. Men att det så omedelbart kan förmedla känslor, både inåt mot oss själva, och utåt som signaler mot andra är starkt och ofta berörande.

En bild som fastnade på näthinnan var de statyer där vi hade ombetts att göra en bild/staty enligt följande: Person A gör en frusen gest som visar att hen är i en omdelbar konflikt. B gör en respons och ett svar på detta. C är observatör av person A och B. När dessa är klara och står i frusna poser som uttrycker ilska, smärta, upprivenhet och ibland fysiskt gemäng, ska C ändra och trappa ner konflikten genom att ändra 3 gester totalt hos de två

Läs mer

Sympati / antipati samt konflikter

Känslor är något vi har men dessa säger inte nödvändigtvis något om vilka vi är. Eller vilka andra är. Känslor kan föra oss än hit och dit och spela oss riktiga spratt ibland. Vi gillar någon och ogillar någon annan. Hur lätt är det inte att pendla mellan sympati och antipati. På förenklat psykologispråk skulle sympati kunna förstås som de egenskaper vi känner igen från oss själva i andra. Samt de egenskaper vi ännu inte upptäckt i oss själva men som vi helt överför och beundrar i projicerad form hos andra människor. Antipati är förstås känslor som innebär att vi inte tycker om de egenskaper vi möter. Ofta är dessa egenskaper vi ser, sidor som vi ogillar hos oss själva.

Alla som någon gång funderat i dessa banor tycker inte detta är någon nyhet. Det intressanta är dock vad som händer om vi prövar att ifrågasätta våra känslor och höjer oss lite över dem. Det kan kännas oerhört frustrerande och mindre lätt eller ovant (observera min formulering här!) att börja tänka i andra banor om en medmänniska, särskilt i en låst relation. Eller i ett möte där du har bestämt vad du tycker och tänker. Faktum är att hjärnan

Läs mer