LogoHeader8 480px

Självkänsla – ett uttryck och känsla av ditt själv.

Det är märkligt att skriva en bloggartikel om självkänsla. Rätt snart uppstår tanken och känslan av prestation; att det ska bli en bra artikel som känns värd att läsa. Samtidigt går det just emot vad självkänsla är. En känsla av att det mesta jag gör och är, är bra som det är. Lite paradoxalt på något sätt alltså.

Det är många saker som påverkar oss i vår tillvaro, vilket kan få denna känsla att pendla än hit, än dit. Om vi inte centrerar oss vill säga. Att förankra oss i oss själva och få starkare självkänsla kan vara det viktigaste du kan göra för dig själv, ditt liv och i förlängningen - för omvärlden.

Självkänsla är ett begrepp som diskuterats och vridits och vänts på flitigt de senaste åren. I böcker, artiklar och i andra medier finns olika tips för hur man förbättrar och förstår vad denna känsla är. För det handlar faktiskt om en slags känsla. Precis som känslor kan vara flyktiga är inte vår självkänsla konstant. Det är en färskvara; något som måste underhållas.
Självkänsla beskrivs ofta i relation till självförtroende. Som både en motsats och ett komplement. Där självförtroende hänger ihop med vad jag gör eller presterar och självkänsla hänger samman med vem jag är, i grunden skulle man kunna tillägga. Andra begrepp som kan kopplas till och komplettera begreppen självkänsla/självförtroende är självbild och självinsikt.

Vi blir påverkade av det mesta omkring oss och det kan vara värt att tänka på hur vi vill förhålla oss till det. I förra bloggen tog jag upp hur vanans makt är stor, på gott och ont. Att vara medveten om vilka vanor vi har så vi kan förändra de som inte gynnar oss. Om nyheter eller sociala medier leder till för många negativa tankar och jämförelser med andra så kanske det är dags lägga något mindre tid på det? Om du tycker att livet står och stampar på samma ställe är det kanske dags att tänka och handla på nya sätt så du kan få nya resultat av det?

Just jämförelser med andra hör till de saker som inte direkt stärker självkänslan. Vare sig det gäller sociala mediers ofta förvanskade bilder av de liv vi verkligen lever, eller om vi jämför oss med vad vi hör att andra gör, så är ingen just som jag är. Ingen har gjort de val jag gjort, vilket inte heller fört dit jag står i mitt liv just nu. Vilket gäller för både inre erfarenheter och växande, liksom för yttre upplevelser. Att sluta jämföra sig är ett verkligt gott råd på vägen mot att bli mer av dig och ditta sanna jag, om man vill.

Andra sätt att förbättra självkänslan på kan vara konstnärliga uttryck av olika slag. En plats där vi uttrycker oss själva, vårt väsen. Där jag får vara den jag är. Där jag dessutom kan tänja på gränserna för vad jag mer kan vara. Och ändå återvända till kärnan i mig själv. Åtskilliga gånger ser jag hur människor växer och får nya perspektiv när de utövar skapande i form av drama, teater, bild, dans och musik. Bortom orden. Nya sidor integreras och gamla självbilder får ge vika för nya.

Ytterligare fler sätt att puffa sin självkänsla i rätt riktning är att öva på att bara vara. Låta tankarna stilla sig. Kontemplera eller meditera en stund. När sinnet stillar sig och känslor kommer till ro kan du uppleva dig själv och ditt varande som är delvis en fysisk upplevelse av att vara i dig själv och i din kropp, i nuet.

En mindfulnessövning för att komma till ro:

Sitt bekvämt men vaket på en stol eller pall. Känn in hur din kropp känns på stolen och i rummet. Bli medveten om din andning och följ med medvetandet varje andetag in och varje andetag ut. Lägg märke till hur tankar och känslor dyker upp men låt dem passera som löv som rinner förbi på en å eller i en bäck. För varsamt tillbaka ditt medvetande till andningen och låt dig själv vara där du är. Acceptera de känslor som dyker upp och se om du för tillfället kan låta dem passera. Ofta är det enklare att följa andningen på en plats i kroppen; i näsan, i bröstet, i magen. Välj en plats där du känner andetaget lite mer. Troligen kommer dina tankar flacka flera gånger och det är helt ok. Bara för dem tillbaka till andetagen.
När du suttit så i ca 5 minuter kan du långsamt avsluta övningen. Skaka lite på kroppen och lägg märke till hur du känner dig efter denna enkla övning.

 

Tolle quote    

Petra Skogsberg

Skriven av : Petra Skogsberg