LogoHeader8 480px

Helande Drama

Självkänsla – ett uttryck och känsla av ditt själv.

Det är märkligt att skriva en bloggartikel om självkänsla. Rätt snart uppstår tanken och känslan av prestation; att det ska bli en bra artikel som känns värd att läsa. Samtidigt går det just emot vad självkänsla är. En känsla av att det mesta jag gör och är, är bra som det är. Lite paradoxalt på något sätt alltså.

Det är många saker som påverkar oss i vår tillvaro, vilket kan få denna känsla att pendla än hit, än dit. Om vi inte centrerar oss vill säga. Att förankra oss i oss själva och få starkare självkänsla kan vara det viktigaste du kan göra för dig själv, ditt liv och i förlängningen - för omvärlden.

Självkänsla är ett begrepp som diskuterats och vridits och vänts på flitigt de senaste åren. I böcker, artiklar och i andra medier finns olika tips för hur man förbättrar och förstår vad denna känsla är. För det handlar faktiskt om en slags känsla. Precis som känslor kan vara flyktiga är inte vår självkänsla konstant. Det är en färskvara; något som måste underhållas.
Självkänsla beskrivs ofta i relation till självförtroende. Som både en motsats och ett komplement. Där självförtroende hänger ihop med vad jag gör eller presterar

Läs mer

Vanans makt och att köra på autopilot

Kör du på autopilot i många situationer? Är dina vanor så inkörda att du ibland inte tänker på hur mycket vanans makt påverkar dig i ditt liv? Svaret är troligen ja eftersom det underlättar att inte behöva tänka på hur och vad vi gör i olika situationer. Det är en hjälp för hjärnan att inte behöva sortera alla val vi har varje dag. Du borstar tänderna, klär på dig, cyklar till jobbet eller skolan. Situationer där vanor underlättar för just de momenten.

Andra gånger skulle det underlätta för oss att distansera oss från vanorna och finna nya förhållningssätt. Kanske går auto-piloten igång och du skäller på barnen av bara farten? Eller irriterar dig på samma sak hos en vän eller kollega?
Just tankebanor, känslouttryck och handlingar/beteenden tjänar på att granskas och förändras kontinuerligt. Gör vi inte förändringen själva så tvingas vi ofta ändå av livet att justera och förändra i smått och stort.

Kanske har du medvetet försökt förändra ditt beteende eller dina känslor i en situation eller i en relation. Plötsligt en dag infinner sig en helt ny reaktion mot vad du hade tänkt. Du blir förvånad över att inte längre känna på samma sätt. Hur uppfriskande är inte det?!

Att bli medveten om

Läs mer

Mindfulness och lugna klara tankar

Har du svårt stilla ditt sinne ibland? Är det stressigt i ditt liv, antingen på det inre eller yttre planet? Hur ofta under en dag är du bara som i bara vara? Där du låter dina tankar lugna dig snarare än stressa och styra dig? För när det kommer till stress så finns det mycket som tyder på att det är våra tankar om det som händer som stressar oss. Det bekanta uttrycket att det är inte hur vi har det utan hur vi tar det.

Min bakgrund till mindfulness är zenmeditation som jag praktiserat i tjugo år. Inom denna typen av meditation övar man just att stilla tankarna och låta hjärta och hjärna mötas, enkelt uttryckt. Egentligen går övandet ut på att inte göra någonting eller ens förvänta sig någonting, snarare att vara i det som är. Däremot är sittställningen/positionen avgörande för att skapa en grund för klarhet och lugn.

I mina grupper använder jag mig så gott som alltid av någon mindfulnessövning eller avslappning för att hitta redskap att stilla sinnet. Detta kombinerar jag ibland även med liknande dramaövningar där rörelsen är medveten och syftar till fokus och avslappning.
En kille som jag coachade hade verkligen nytta av detta

Läs mer

Din inre dialog har betydelse!

Hur talar du med dig själv och hur ser den inre dialogen ut?

När jag gick kursen NLP practitioner 2008 blev jag påmind om hur viktigt språket är. Bland annat den inre dialogen, som jag tog upp i förra bloggposten; Mer medkänsla åt dig själv.

Redan som 18 åring upptäckte jag affirmationer och hur de kan hjälpa oss att må bättre, om så bara i stunden. Troligen har du hört och kanske prövat affirmationer också. Personligen tyckte jag väl att affirmationer hjälpte lite si och så egentligen för jag tyckte inte det hjälpte att säga femtio gånger om dagen ”jag älskar mig själv”. Inte ens framför spegeln som det stod ibland i böckerna. Att älska sig själv är en livslång story och består av många olika delar och det är inte heller vad denna blogg skulle handla om… utan just språket.

Inom NLP (Neuro Linguistisk Programmering) tittar man bland annat på hur vi använder språket (det Linguistiska) eller hur vi ser på omvärlden genom våra filter (Programmering). Språket kan lättas upp för att få oss att må bättre och är kanske något flera känner igen från just affirmationer. Ett klassiskt exempel är att byta ut ”måste” mot ”vill” eller

Läs mer

Mer medkänsla åt dig själv!

Hur vi talar med oss själva i vår inre monolog hänger faktiskt mer ihop med hur vi interagerar med andra än man kan tro. Ett bra exempel på det är till exempel den inre kritikern.

Jag tror de flesta känner till den inre kritikern som begrepp och kan relatera till det. Den inre rösten som bannar och kritiserar oss för allt som blir fel. Istället för att trösta och lugna och säga "det var inte så farligt... försök igen."

Själv-medkänsla är ett begrepp som blivit vanligare på sistone inom litteratur o.dl. och det är viktigt som motvikt till den oftast alltför stränga tonen mot oss själva.
För vissa människor är det lättare att säga vänliga, stöttande och peppande saker till andra jämfört med till sig själv. Då behöver man fundera på varför den egna inre kritikern får så stort utrymme jämfört med vad man förmår att ge utåt. Om jag tänker snälla, medkännande och förlåtande tankar till mig själv när jag har missat något, så är chansen större att jag även gör så mot andra. Detta är en del av det vi arbetar med i till exempel drama coaching - t.ex. genom att agera ut i rollspel hur den inre

Läs mer

Boosta ditt självförtroende med enkla övningar!

Visste du att du enkelt kan boosta ditt självförtroende genom några enkla övningar?

Alla som arbetar med drama och teater ser och förstår intuitivt hur viktigt kroppsspråket är för kommunikationen med andra. Inte minst beträffande vem som dominerar vem. Är det ovant att tänka sig att vi alla håller på med dominans eller underkastelse? Se då bara på djuren och hur de "läser" varandra för hierarkin. Vem har högst rang? På samma sätt möts och läser vi människor av varandra för att se vem som har makten eller bestämmer i varje enskild situation. Det är små små medel vi använder oss av; ett tonfall, en blick, ett handslag. Det ändrar sig dessutom hela tiden så ingen är eller har en specifik status hela tiden.

Keith Johnstone, känd teaterprofil, introducerade begreppet Status, som ett sätt att definiera vad som pågår. Han menar att när bekanta blir vänner är den stund då vi så att säga kommer överens om att spela status med varandra. Man skulle kunna säga att det handlar om ett medvetet förhållningssätt och en lek med status mellan vänner. Det är inte längre blodigt allvar utan vi vet vårt eget och varandras värde och behöver inte konkurrera.

Finns mycket

Läs mer