Välkommen till Helande Drama

Helande Drama & Utveckling erbjuder personlig och professionell utveckling med drama som metod inom olika områden. Jag både föreläser och involverar gruppen i interaktiva övningar som passar alla.  Mer specifikt jobbar jag med kommunikation, såsom gruppdynamik och mänskliga relationer, coaching kring presentation och kroppsspråk samt konflikt -och stresshantering.

Jag är utbildad dramapedagog och dramaterapeut på psykodynamisk grund och är verksam i Stockholm samt reser inom hela Sverige. 

Läs mer under respektive tjänst. Många utbildningar och workshops skräddarsys efter dina behov. Välkommen att höra av dig för mer info!

Bemötande

Hur vi möts och interagerar med varandra är en konst. Genom våra interaktiva utbildningar belyser vi mänskligt samspel på nya sätt och du får med dig nya verktyg och insikter att möta människor med.

Nå ut

Nå ut med ditt budskap kan både handla om att tala inför grupp och att bli säkrare och tydligare. Det kan också handla om att nå ut och vara mer av dig; att presentera dig för världen. Tänk: arbetsintervju, viktiga framträdanden och kroppsspråk på nytt sätt.

Coaching

Som enskild kan du få coaching genom en kombi av interaktiva övningar, samtal och reflektion för ett bredare och djupare perspektiv.

Närvaro

Gör en sak i taget samt gör mindre så klarar du mer och får mer balans i tillvaron. Mindfulness är essentiellt i en tid av kaos och förändring. Vi lär ut grundläggande metoder men har även detta som inslag i alla utbildningar.

Skapande skola

Vi har många års erfarenhet av Skapande skola, välkommen att läsa och höra mer. Drama som utmärkt metod för att belysa och jobba med mänskliga relationer! Vi har vana att arbeta i både större och mindre grupper samt att mötas digitalt.