Välkommen till Helande Drama

Välkommen till Helande Drama & Utveckling! Drama och teatermetoder är magiska på så sätt att vi genom inlevelse och nya uttryckssätt kan komma bortom låsta mönster, relationer samt sätt att se på världen. Hjärnan kan inte skilja på fiktion och verklighet så våra metoder frigör och ger dig tillgång till nya resurser! 

Alla metoder är förankrade i modern psykologi och hämtade från dramaterapi, pedagogik, konflikthanteringsmetoder och NLP. 

Med min både akademiska och praktiska bakgrund som teatervetare och dramapedagog/ terapeut erbjuder jag drama för gruppstärkande arbete, handledning, ledarskapsutveckling, kommunikation och kroppsspråk, presentationsteknik samt konflikt -och stresshantering. 

De tjänster jag inriktat mig på kan du läsa om under respektive tjänst. Många utbildningar och workshops skräddarsys efter dina behov. Välkommen att höra av dig för mer info!

Bemötande

Hur vi möts och interagerar med varandra är en konst. Genom våra interaktiva utbildningar belyser vi mänskligt samspel på nya sätt och du får med dig nya verktyg och insikter att möta människor med.

Nå ut

Nå ut med ditt budskap kan både handla om att tala inför grupp och att bli säkrare och tydligare. Det kan också handla om att nå ut och vara mer av dig; att presentera dig för världen. Tänk: arbetsintervju, viktiga framträdanden och kroppsspråk på nytt sätt.

Coaching

Som enskild kan du få coaching genom en kombi av interaktiva övningar, samtal och reflektion för ett bredare och djupare perspektiv.

Närvaro

Gör en sak i taget samt gör mindre så klarar du mer och får mer balans i tillvaron. Mindfulness är essentiellt i en tid av kaos och förändring. Vi lär ut grundläggande metoder men har även detta som inslag i alla utbildningar.

Skapande skola

Vi har många års erfarenhet av Skapande skola, välkommen att läsa och höra mer. Drama som utmärkt metod för att belysa och jobba med mänskliga relationer! Vi har vana att arbeta i både större och mindre grupper samt att mötas digitalt.